Ανάπτυξη Εφαρμογών
Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά και wearables, Cloud computing / Mobile apps / Open GL / Full Stack Back End Development / Full Stack Front End Development.
Υπηρεσίες
Mobile App
Wearable apps
Cloud Computing
Open GL
Full Stack Back End Development
Full Stack Front End Development